مقاله قصه ها و تمثيلات مثنوي مولانا جلال الدين محمد بلخي و رابطه آن ها با شريعت، طريقت و حقيقت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: قصه ها و تمثيلات مثنوي مولانا جلال الدين محمد بلخي و رابطه آن ها با شريعت، طريقت و حقيقت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصه
مقاله تمثيل
مقاله شريعت
مقاله طريقت و حقيقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كوب عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قصه ها و تمثيلات مثنوي مولانا جلال الدين محمد بلخي، مقدمه واقعي شناخت مثنوي و راه ورود به اقليم ناشناخته آن است.
چون در تعليم مولانا، حقيقت از شريعت جدايي ندارد و طريقت هم سر حال انبيا را نشان مي دهد، از جست و جو در آن چه به حالات و مقامات انبيا و اوليا در مثنوي آمده است، سر طريقت و حقيقت را بهتر مي توان درک کرد. بدين گونه با تامل در سِر اين گونه قصه هاست که مي توان به لطايف اسرار مثنوي راه يافت.