مقاله قصه گويي و تحول مفهوم خدا در کودکان ايراني و لبناني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: قصه گويي و تحول مفهوم خدا در کودکان ايراني و لبناني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصه گويي
مقاله مفهوم خدا
مقاله کودکان ايراني و لبناني
مقاله مطالعه بين فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادستان پريرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عليق اميمه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تاثير قصه گويي برتحول مفهوم خدا در کودکان ايراني و لبناني پرداخت. بدين منظور، ۲۳۸ دختر (۱۳۸ ايراني و ۱۰۰ لبناني) و ۲۲۲ پسر (۱۰۷ ايراني و ۱۱۵ لبناني) از دانش آموزان ۶ تا ۱۱ ساله ايراني و لبناني به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمايشي تقسيم شدند. براي گروه آزمايشي در هشت جلسه ۴۵ دقيقه اي قصه گفته شد اما گروه کنترل جلسه اي نداشت. قبل و بعد از هشت جلسه قصه گويي، مصاحبه باليني (لارنس، ۱۹۶۵) به منظور بررسي مفهوم خداوند انجام شد. تحليل کوواريانس نشان داد که قصه گويي بر تحول مفهوم خداوند و همه مولفه هاي آن تاثير مثبت داشت. نمره کل مفهوم خداوند در دانش آموزان دو جنس و دو فرهنگ تفاوت معنادار نداشت. اما دانش آموزان ايراني در دو مولفه وجود خداوند در زمان حال و علم مطلق خداوند و دانش آموزان لبناني در مولفه نامريي بودن خداوند، نمره هاي بالاتري کسب کردند. پسران، خداوند را قوي تر از دختران توصيف کردند. در پس آزمون، پسران گروه آزمايشي نمره بالاتري نسبت به دختران و گروه کنترل، در مولفه ماهيت خداوند به دست آوردند.