مقاله قصيده اي در بزرگ داشت شادروان استاد دکتر عبدالحسين زرين کوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: قصيده اي در بزرگ داشت شادروان استاد دکتر عبدالحسين زرين کوب
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شادروان استاد دکتر زرين کوب در سال ۱۳۰۱ در شهرستان بروجرد پاي به عرصه هستي گذاشت و در ۲۵ شهريور ماه ۱۳۷۸ در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
در تاريخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۷۶ به مناسبت بزرگ داشت استاد، از سوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و با اهتمام دوست دانش مند، جناب آقاي دکتر مهدي محقق مراسمي با شکوه برگزار شد. در اين مراسم، ارادت مند مهدي ماحوزي که سال ها از خرمن دانش آن بزرگ مرد برخوردار آمده بود، قصيده اي سرود که در آن با اخلاصي تمام عرض ادب شده بود و تمام آثار ارج مند آن وجود فياض گنجانيده آمده بود. پس از درگذشت ايشان بيت هايي چند بدان افزوده شد. طبق وصيت استاد مقرر گرديد بنده در مراسم ترحيم ايشان در مسجد حجه بن الحسن (ع) سخن بگويد. ضمن ايراد سخناني، اين قصيده خوانده آمد و بردل و جان شيفتگان آن بزرگ وار نشست.