مقاله قضيه خارجيه در منطق حذف اين هماني و منطق مرتبه دوم هنكين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: قضيه خارجيه در منطق حذف اين هماني و منطق مرتبه دوم هنكين
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضيه حقيقيه
مقاله قضيه خارجيه
مقاله منطق حذف اين هماني
مقاله منطق مرتبه دومِ استاندارد
مقاله منطق مرتبه دوم هنكين
مقاله معقولات اولي
مقاله معقولات ثانيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگارنده پيش از اين در دو مقاله به تحليل قضاياي حقيقيه و خارجيه به كمك منطق جديد پرداخته بود كه يكي منطق موجهات جديد را براي صورت بندي قضاياي حقيقيه، و ديگري محمول تعريف ناشده وجود را براي فرمول بندي قضاياي خارجيه به كار گرفته است. مقاله دوم، تعريف هايي از وجود در منطق اين هماني و منطق مرتبه دوم ارايه كرده است، اما نتوانسته از اين تعريف ها در تحليل قضاياي خارجيه كمك بگيرد.
در اين مقاله، با نشان دادن ضعف هاي بنيادين منطق اين هماني و منطق مرتبه دوم در تحليل قضاياي خارجيه و با نشان دادن تعارض اصل اين هماني با قاعده فرعيه، منطقي ضعيف تر از منطق اين هماني به نام «منطق حذف اين هماني» را طراحي كرده ايم كه به خوبي توان بيان قضاياي خارجيه را دارد. همچنين، منطق ضعيف تري نسبت به منطق مرتبه دوم استاندارد را، كه به نام «منطق مرتبه دوم هنكين» شناخته مي شود، به خدمت گرفته و نشان داده ايم كه اين منطق، برخلاف منطق مرتبه دومِ استاندارد، مي تواند قضاياي خارجيه را به خوبي صورت بندي كند. در ضمن، نشان داده ايم كه منطق هنكين با مفاهيم ماهوي و معقولات اولي، و منطق استاندارد با مفاهيم انتزاعي و معقولات ثانيه تناسب دارد.