سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش رحیمی طاقانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
رضا جایدان – گروه فناوری اطلاعات – دانشگاه صنعتی شیراز
ماشالله عباسی دزفولی – گروه کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در این مقاله، مسئله قطعه بندی و دسته بندی خودکار تصاویر بافتی بستر دریا مورد بحث قرار گرفته؛ که برای حل این مسئله، یک الگوریتم جداسازی و ادغام بر پایه ی تبدیل کانتورلت و طبقه بند ماشین بردار پشتیبان ارائه شده است. تبدیل کانتورلت یک نوع توسعه یافته از تبدیل موجک است و از آنجا که مهمترین ویژگی های تصاویر بستر دریا کانتورهای هموار هستند برای این کار مناسب به نظر می رسد.در راهکار ارائه شده ابتدا کل تصویر به بلاک های N×N تقسیم شده است؛ و برای هر بلاک سه سطح تجزیه ی کانتورلت با ۲۵ زیر باند جهتدار اعمال شده و ضرایب به دست آمده، پس از اعمال توابعی چون انرژی و انحراف معیار ضرایب تبدیل کانتورلت، به عنوان ویژگی آن بلاک در نظر گرفته شده اند. سپس از طبقه بند ماشین بردار پشتیبان یا SVM که یک طبقه بند دو کلاسه است برای طبقه بندی بلاک ها استفاده شده و بلاک های طبقه بندی شده با یکدیگر ادغام شده اند. در ادامه دو مرحله پالایش روی تصویر نهایی انجام شده تا نتیجه ی نهایی حاصل شود. روش ارائه شده یک ابزار سریع، دقیق و با قابلیت پردازش موازی را تولید کرده است. در پایان نتایج به دست آمده بیانگر موثر بودن روش ارائه شده نسبت به کارهای پیشین می باشد.