سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماندانا حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
امیرمسعود افتخاری مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی جهت قطعهبندی تصاویر رنگی با استفاده از سیستمهای فازی معرفی شده است. هدف ازاین مقاله تولید اتوماتیک یک سیستم فازی است که دارای حداقل تعداد قوانین و حداقل خطا برای دستهبندی رنگها باشد. به منظور ایجاد قوانین و توابع عضویت بهینه فازی از الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات استفاده شده است. بهینه سازی گروه ذرات زیر مجموعه الگوریتمهای تکاملی است که از رفتار اجتماعی جانورانی مانند ماهیها, زنبورها و پرندگان که به صورت گروهی زندگی میکنند الهام گرفته است. هر یک از ذرات گروه یک مجموعه قوانین فازی هستند. در طی نسل-
های مختلف ذرات مقادیری را به خود میگیرند که تابع ملاک شایستگی را بهینه کنند. در نهایت ذره با بالاترین ملاک شایستگی به عنوان بهترین مجموعه قوانین برای دسته بندیفازی انتخاب میشود. نتایج اعمال این روش بر روی قطعه بندی تصاویر رنگی زمین فوتبال در مسابقات روبوکاپ کارایی در حدود ۷۸ % را نشان می دهد. این روش در مقایسه با روش های دیگر چون نروفازی به علت تولید قوانین کمتر سرعت بالاتری دارد و همچنین با توجه به تنوع و حجم زیاد دادههای آموزشی نسبت به نویز مانند تغییرات نور مقاوم است.