سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهسا نوحی – دانشگاه آزاد قزوین
سعید مظفری –

چکیده:
صحت قطعه بندی خطوط متن درمستندات دسنوشته برون خط جهت کارایی سیستم های نویسه خوان نوری حروف ضروری است تغییرات درانحنای خطوط برخورد اجزا خطوط و تجاوز حروف ازیک خط به ناحیه خط مجاوز ازجمله چالشها دراین زمینه محسوب می شود دراین مقاله روشی کاملا جدید مبتنی برالگوریتم ژنتیک جهت قطعه بندی غیرخطی بین دو خط متن که با یکدیگر برخورد و همپوشانی دارد ارایه می شود درفاز اول این الگوریتم ناحیه های ممکن جهت قطعه بندی دراطراف نقاطی که با هم برخورد و همپوشانی دارند پیدا می شود درفاز دوم جمعیت اولیه ازهرردیف افقی از نقاط درناحیه قطعه بندی تشکیل می شود تا بهترین کروموزوم یا مسیر قطعه بندی برای هر ناحیه توسط الگوریتم ژنتیک پیدا شود کدینگ کروموزم تابعی برازندگی و عملگر تقاطع و جهت جدیدی برای این روش تعریف شده است. درنهایت روش پیشنهادی را برروی صفحات متنی فارسی اجرا نمودیم که این الگوریتم در۹۵٫۷۴% موارد درستعمل نموده و نسبت به روشهای مشابه عملکرد بهتری را نشان میدهد.