سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاله عزیزی – کارشناس شرکت زمین کاوگستر
اکبر ساریخانی – کارشناس ارشد شرکت زمین کاوگستر
بهزاد تخم چی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود و عضو هیأت مدیره شرکت زمین کاوگستر

چکیده:

ذخایر قلع دنیا ۷/۴ میلیون تن و منابع آن ۱۰/۱ میلیون تن تخمین زده شده است که این میزان ذخیره جهت استخراج با روند فعلی برای ٤٠ سال آینده کفایت می کند. تا کنون آنچه از کانی زایی قلع در ایران گزارش شده بیشتر به صورت کانی جانبی بوده است . تولید فعلی کنسانتره قلع و قلع خالص اولیه دنیا برحسب قلع محتوی آنها به ترتیب ٢٣١ و ٢٦١ هزارتن است که پیش بینی می شود میزان تولید این محصولات در سال ٢٠١٠ به ترتیب تا ٢٧٢ و ٣١٠ هزارتن افزایش یابد . میزان مبادلات کنسانتره قلع و قلع خالص نیز به ترتیب ١١ و ٨٥ درصد از کل تول ید این محصولات در
جهان است. میزان مبادلات ضایعات و قراضه قلع نیز به طور متوسط ١٠ درصد میزان مبادلات قلع خالص اولیه بوده است. قیمت کنسانتره قلع، قلع خالص و ضایعات قلع به ترتیب حدود ٤٠٦٣، ٥٣٣٣ و ٩٨٢ دلار بر تن قلع محتویمی باشد. ایران واردکننده قلع خالص است و در حال حاضر به طور متوسط در هرسال ١١٠٠ تن قلع خالص وارد م یکند. در این مقاله ضمن بررسی میزان ذخایر، روند تولید، بازار و همچنین مسائل محیط زیستی قلع در دنیا و ایران تا حدی اطلاعات لازم برای اتخاذ استراتژی لزوم یا عدم لزوم اکتشاف و استفاده از منابع داخلی قلع فراهم شده است.