مقاله قلمروخواهي سنتي و قلمروخواهي مدرن ۲۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: قلمروخواهي سنتي و قلمروخواهي مدرن ۲۱
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قلمروخواهي
مقاله کشورگشايي
مقاله استعمار
مقاله دوقطبي
مقاله نوقلمروخواهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فروپاشي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي خلایي را به وجود آورد که موجب درهم ريختگي نظام دو قطبي شد و دولت مردان آمريکا مدعي شدند که با کناره گيري يکي از دو ابرقدرت، رهبري نظام جهاني برعهده ايالات متحده آمريکا خواهد بود. آمريکا تلاش کرد با ايفاي نقش اساسي در حل و فصل بحران ها و مناقشات بين المللي، از وضعيت موجود نهايت استفاده را برده و خود را به عنوان قدرت برتر به جهانيان معرفي كند. ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ فرصتي تاريخي براي دولت آمريکا به وجود آورد تا به نام «جنگ با تروريسم» اين فرآيند را تسريع کند .
بازگشت ايالات متحده به خاورميانه باطرح خاورميانه بزرگ،گسترش شبکه پايگاه ها و ائتلاف هاي نظامي،گسترش ناتوبه شرق، برنامه هاي به ظاهر خيرخواهانه درآفريقا، تاثير برافکارعمومي جهانيان ازطرق گوناگون،اقدمات مختلف فرهنگي از ابزارهاي ايالات متحده آمريکا در نوقلمروخواهي قرن بيست و يک است.
دراين پژوهش باروش توصيفي و تحليلي پاسخ اين سووال مدنظراست که تفاوت اساسي ميان قلمروخواهي در قرون گذشته و نوقلمروخواهي درقرن بيست ويک چيست؟
نتيجه اين بررسي نشان مي دهد درپايان قرن بيست و آغازقرن بيست و يک تنها يک کشوريعني آمريکا داعيه ابرقدرتي و تصاحب جهان را داشت. استفاده ازشيوه هاي نظامي و جنگ مانند آن چه درعراق و افغانستان رويداد، نشانگراين است که درقرن بيست و يک هنوزاستفاده از روش هاي سنتي قلمروخواهي و تصرف سرزمين رايج است. اما شيوه غالب قلمروخواهي اقتصادي وفرهنگي است که ازآن باعنوان جهاني شدن يادمي شود.البته پس از روي کارآمدن اوباما، استراتژي ايالات متحده امريکا تغيير کرد که اوباما آن را اعلام کرد.