مقاله قلمرو نظريه تغيير اوضاع و احوال در فقه اسلامي و حقوق ايران (عنوان عربي: حوزه نظرية تحوّل الظروف و الأحوال في الفقه الاسلامي و الحقوق الإيرانية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: قلمرو نظريه تغيير اوضاع و احوال در فقه اسلامي و حقوق ايران (عنوان عربي: حوزه نظرية تحوّل الظروف و الأحوال في الفقه الاسلامي و الحقوق الإيرانية)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اوضاع و احوال
مقاله فقه اماميه
مقاله فقه اهل سنت
مقاله عسر و حرج
مقاله لاضرر
مقاله شرط ضمني (كليدواژه عربي: تحول الظروف و الاحوال
مقاله فقه الإمامية
مقاله فقه اهل السنّة
مقاله العُسروالحرج
مقاله لاضَرر
مقاله الشرط الضمني)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيديان فيصل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
نظريه تغيير اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سيک استانتي بيوس» يعني بقا همه چيز به همان صورت از زمان عقد به بعد مي دانند ولي بايد آن را زاييده بحران هاي اقتصادي اواخر قرن اخير دانست. در يک قرارداد مستمر چنانچه تغيير اوضاع و احوال که براي طرفين قابل پيش بيني نبوده است هزينه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوي که توازن و تعادل اقتصادي قرارداد را به هم بزند براي اعاده اين توازن و زدودن يا کاستن از بار سنگين بناحق تحميل شده بر يک طرف قرارداد اين نظريه مطرح مي گردد. نظريه ياد شده تحت عناوين مختلف در نظام هاي حقوقي مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاري کشورهاي زيادي شده و به کنوانسيون هاي بين المللي متعددي چون کنوانسيون وين، مقررات انسيترال، يونيدوا، اصول قراردادهاي اروپايي و مقررات اتاق بازرگاني بين المللي راه يافته است. نظام حقوقي ايران درمورد اعمال اين نظريه فاقد نص صريح است و رويه قضايي محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و در فقه اسلامي هرچند که عده اي ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند براي آن معادلي بيابند ولي مسلم آن است که فقه اسلامي درصدد وضع يک قاعده کلي براي قراردادهايي که تحت تاثير اوضاع و احوال قرار مي گيرند برنيامده است. در اين مقاله تلاش شده است که قلمرو اين نظريه در فقه اسلامي و حقوق ايران تبيين شود در خاتمه پيشنهاداتي مطرح شده است.