سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هما امینی – کارشناس مطالعات اجتماعی شهرستان درگز

چکیده:

قنات یا کاریز یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین ابداعات تاریخ بشری است که برای رفع یکی از نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی یعنی آبرسانی به مناطق کم آب به وجود آمده است و متاسفانه تاکنون آنگونه که شایسته مقام آن است مورد توجه محققان قرار نگرفته است. قنات یک نظام آبرسانی است که از دیرباز در ایران و بیش از ۳۴ کشور دیگر جهان وجود داشته است. با کمک این سیستم آب های زیرزمینی بدون نیاز به قوه مکانیکی و تنها با استفاده از قوه جاذبه زمین به سطح زمین آورده می شود. این سیستم منحصر به فرد یکی از متداولترین راه های استخراج آبهای زیرزمینی در ایران و سایر کشورهای جهان است. اکثر منابع موجود در زبان فارسی و زبان های خارجی فن قنات سازی را به ایرانیان نسبت داده اند. ایرانیان با درک این اصل که آب در جستجوی گوترین نقطه به حرکت در می آد توانستند دست به ابتکار جالبی زده و با احداث کوره های زیرزمینی موسوم به قنات آب را از درون زمین بیرون کشیده و به نقطه مصرف انتقال دهند.