سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود زینی – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران
هادی پوردارا – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

روش های مختلفی برای محاسبه آبدهی قناتها پیشنهاد شده است که می تواند علاوه بر براورد شدت جریان خروجی از قنات، دقیق ترین شیوه محاسبات نفوذپذیری منطقه باشد و در کلان منجر به تعیین پهنه بندی نفوذپذیری زمین گردد.
۱- روش معادلات جریان
۲- روش زهکشی
۳- روش شبکه جریان
با محاسبه دبی خروجی به یکی از روشهای معمول (مثل روشهای حجمی)، می توان به راحتی نفوذ پذیری عملی محدوده قنات را بدست آورد و با استفاده از قناتهای مختلف یک منطقه،نفوذپذیری منطقه یا خطوط همنفوذی را معین نمود ه و منحنی های پهنه بندی نفوذ پذیری را رسم و ثبت کرد که کارایی آنها کمتر از منحنی های خطوط هم زلزله نخواهد بود و میتواند در عملیات تزریق و تغذیه سفره ها و همچنین بهبود بهره برداری از آبریز زمینی بسیار مفید باشد و مورد استفاده مدیریت ابهای زیر زمینی قرار گیرد.