سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین ظریف اسفهلان – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

آب موهبتی خدادادی است که برای هر موجود زنده ای نیاز حیاتی به شمار می رود که امروز ما به وفور و به آسانی از ان بهره میبریم. یکی از روش های استحصال آبهای زیرزمینی حفر قنات در ادوار گذشته بوده و امروز هم با استفاده از تکنیک های علمی سعی می شود این سنت دیرینه با تکیه بر تجربیات گذشتگان احیا شود که نقش مهمی در مناطق کویری و کوهستانی ایفا نموده و این چشمه های جوشان باعث رونق و آبادانی شده است. در این مقوله کوتاه نقش قناتهای پر آب قدیمی در پیشرفت کشاورزی ، توسعه عمران و آبادی و نقش آن در زندگی روزمره مردم دهستان اسفهلان از توابه شهرستان تبریز بررسی شده است.