سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
رضا کارگر – دبیر آموزش و پرورش منطقه ششتمد
مریم قاسمی – دبیر آموزش و پرورش منطقه ششتمد

چکیده:
در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی (گزارشات و مقالات) و میدانی (مصاحبه و م شاهده) به بررسی اجمالی علل احتمالی فرونشست زمین در شهر سبزوار پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که مسدود شدن قنوات در اثر اجرای فعالیت انسانی و در نتیجه تشکیل سفره های آب زیرزمینی و بالا آمدن آب به دلیل هجوم فاضلاب شهری به قنوات، اصلی ترین عامل نشست زمین در شهر بوده که سازنده های زمین شناسی پوسته شهر نیز بر شدت آن افزوده است به ویژه در مناطق مرکزی و تاریخی شهر که دارای حالت بحرانی هستند. در پایان راهکارهایی برای حل مشکل با توجه به شرایط طبیعی و انسانی شهر ارائه شده است.