سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آذر سبزواری – دبیر دبیرستان های مشهد

چکیده:

آب اساس زندگی است و از قدیم آن را منشا و مبدا هر چیز می دانستند و آیه «وجعلنا من الماء کل شی حی» اهمیت آنرا بیان می کند. مردم وطم ما از دیرباز با مشکل کمبود آب رو به رو بوده اند این مشکل که در غالب نقاط از طبیعت خشک سرزمین ایران نشات می گیرد طی قرون و اعصار منادی ساکنان این دیار را به کوشش مداوم و راه جویی گوناگون فراخوانده است نمونه بارز این تلاش ها حفر ۵۰ هزار رشته قنات است که طول انها از چند ده کیلومتر هم تجاوز می کند. آثار قناتها و کاریزهای طولانی و کهن که در اغلب نقاط ایران و به خصوص در حاشیه کویر مشاهده می شود یادگار هنر معماران ایرانی است که از زبردستی و مهارت آنان در آب یابی و بهره برداری از آب به هر طریق و یا تحمل هر زحمتی حکایت می کند و پایه های تمدن کهن ایران همیشه به اصول آبیاری مصنوعی خصوصا احداث قنوات استوار بوده و این ابداع ایرانیان در نوع خود بی نظیر و از لحاظ فنی قابل تحسین است.