سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم امید – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مجید خیاط خلقی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در دو دهه گذشته بدون ارزیابی منطقی دو سیستم بهره برداری از آب های زیرزمینی ، قنات و چاه، حفر چاه های متعدد در بسیاری از مناطق ایران باعث خشکیدگی قنات های ارزشمند کشور گردید. در این تحقیق برای مناطقی که همواره بهره برداری از سفره توسط قنات صورت می گیرد به منظور جلوگیری از انچه در دو دهه گذشته به وجود آمده از طریق روش تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی بین قنات با چاه صورت می گیرد برای هر یک از گرینه ها معیارهایی در نظر گرفته و بر اساس آن با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره قضاوت نهایی در مورد انتخاب یکی از دو گزینه صورت می گیرد. استفاده از این گونه روش ها در انتخاب گزینه های متعدد و بخصوص آنچه در طبیعت می گذرد می تواند به مسئولان اجرایی کشور کمک کند تا در هر برهه از زمان انتخابی بر اساس منطق ریاضی داشته باشد تا از بروز پیامدهای بعدی آن بخصوص اثرات منفی زیست محیطی جلوگیری شود.