سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

قنواتی که در مسیر آبراهه های کوهستانی احداث شده اند قنواتی کوتاه می باشند که غالبا طول آنها از چند ده متر تا چند صد متر متغیر می باشد . به دلیل کوتاه بودن این قنوات در مناطق خشک و نیمه خشک اغلب آنها آبدهی اندکی را شامل می شوند آب بسیاری از این قنوات زمین های کشاورزی محدودی که در دره های کوهستانی وجود دارند را مشروب می نماید. و در فوصل سرد این آبها هدر رفته و از درسترس خارج می شوند به منظور افزایش آبدهی این قنوات در فصولی که مورد استفاده آبیاری قرار می گیرند یک روش ساده و کاربردی پیشنهاد شده است که با بکار گیری این روش می توان از هدر رفتن جریان آب زیرزمینی در فصول سرد سال جلوگیری نمود و در نتیجه سفره آب زیرزمینی تغذیه کننده قنات را به لحاظ کمی بهبود بخشید.