مقاله قواعد انصاف در نظام كامن لا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: قواعد انصاف در نظام كامن لا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انصاف
مقاله كامن لا
مقاله آيين دادرسي
مقاله قاعده ماهوي
مقاله حقوق انگلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادل مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام كامن لا از تاريخ و ويژگي هاي مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اوليه اين بخش از حقوق با كامن لا و تلاشي كه در ابتدا هر يك براي عقب راندن ديگري به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعي ميان اين دو تقسيم گرديده و هر يك متكفل بخشي از حقوق در نظام كامن لا گرديدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پايه گذاري كرده است كه مبناي تشخيص و رسيدگي آن به دعاوي قرار مي گيرند. اين مقاله تلاش دارد تا اين قواعد را معرفي كرده و مباني آن را بيان نمايد.