مقاله قواعد فراملي در داوري تجاري بين المللي و جايگاه آن در حقوق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: قواعد فراملي در داوري تجاري بين المللي و جايگاه آن در حقوق ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قواعد فراملي
مقاله داوري تجاري بين المللي
مقاله نظم عمومي
مقاله شناسايي و اجراي آرا داوري
مقاله قانون داوري تجاري بين المللي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: مبين حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلافات تجاري در دنيا اصولا با استفاده از داوري تجاري بين المللي حل و فصل مي شود. در کنار شکل گيري داوري تجاري بين المللي به عنوان مرجعي فراملي براي حل و فصل اختلافات تجاري، به تدريج نظام حقوقي جديد شکل گرفت که از نظام حقوقي ملي و بين المللي متمايز گرديد و به قواعد فراملي مشهور شد. عدم وابستگي به هيچ دولت و يا حاکميت، مهم ترين ويژگي اين نظام جديد است. امروزه آرا داوري مبتني بر قواعد فراملي در بسياري از نظام هاي حقوقي و اسناد بين المللي، شناسايي شده و اجرا مي گردند. در حقوق ايران، اگرچه با تصويب قانون داوري تجاري بين المللي و الحاق به کنوانسيون نيويورک، برخي موانع اجراي آراء داوري مبتني بر قواعد فراملي مرتفع گرديد، ولي اصلاح مقررات در جهت پذيرش صريح قواعد فراملي، محدود کردن موارد ابطال راي داور در داوري هاي تجاري بين المللي و اصلاح رويه قضايي در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومي، بسيار ضروري به نظر مي رسد.