سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا نیک پیام – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

همه ساله حوادث گوناگون ی در کارگاههای مختلف صنعت برق که امروزه بسی ار گسترش یافته ، روی می دهد و خسارا ت جانی ومالی متعدد ی به بار می آور د، متأسفانه اغلب حوادث ، کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در چند سال اخیر ، تلاش های فنی و آزمایشگاهی عمده ای در زمینه خطرات قوس الکتریکی و انفجار در تجهیزات الکتریک ی صورت گرفته است . نتیجه این تلاش ها، در زمینه قوس های ناشی از خطا و چگونگی پیشگیری از آن یا به حداقل رساندن خطرات به اشخاص و تجهیزات، به ما درک بیشتر ی می دهد . این مقاله بر رو ی بعض ی از یافته ها تاکید می کند که ممکن است در مدیریت ایمنی و انتخاب تجهیزات کمک کند. این مقاله با چندین نکته طراح ی به پایان می رسد که در کاهش خطرات مربوط به قوس الکتریکی موثر است.