سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله در مورد کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده که برای قطع و وصل جریانها در شبکه استفاده شده است بحث خواهد شد . البته در این نوع کلیدها چون کلی دبه ازای قطع جریانهای عیب در یک محدوده فرضی ساخته شده است درقطع جریانهای بار و کمتر از جریانهای عیب، مشکلی به نام پدیده برش جریان و در نتیجه قوس های مجدد و اضافه ولتاژهای ناشی از آن بوجود می آید که برای حل این نوع مسایل از کلیدهای خاص بصورت کلیدهای با مقاو متهای مرزی و محفظه های قطع کمکی استفاده می شود که در زیر به بحث آنها می پردازیم.