مقاله قيام هاي خوارج در روزگار هارون الرشيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: قيام هاي خوارج در روزگار هارون الرشيد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هارون الرشيد
مقاله علويان
مقاله خوارج
مقاله برمکيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزاني سيدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوران خلافت هارون الرشيد (۱۹۳-۱۷۰ق)، قيام ها و شورش هاي گوناگوني روي داد و تشکيل حکومت هايي مستقل، قسمت هايي از قلمرو خلافت عباسي را از پيکره آن جدا کرد. در اين ميان، قيام هاي پي در پي خوارج در نواحي مختلف قلمرو هارون را مي توان در زمره چشمگيرترين رويدادهاي زمان او به شمار آورد. پرسش مطرح در مقاله حاضر، اين است که چه عللي در وقوع جنبش هاي مسلحانه مکرر خوارج در عهد هارون تاثير داشته است؟ در پاسخ به اين سوال، از شيوه حکومت اشرافي هارون که سلطنتي در پوشش خلافت بود و نيز عملکرد غير منصفانه کارگزاران افزون طلب او، به عنوان علل اصلي قيام هاي خوارج در قلمرو آن خليفه، ياد شده است.