مقاله قيمت گذاري آب در بخش کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي بازه اي: مطالعه موردي منطقه دشتستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: قيمت گذاري آب در بخش کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي بازه اي: مطالعه موردي منطقه دشتستان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب هاي زيرزميني
مقاله برنامه ريزي رياضي بازه اي
مقاله تابع تقاضاي معياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، قيمت گذاري آب آبياري به عنوان ابزاري براي مديريت تقاضاي آب هاي زيرزميني در منطقه دشتستان مطالعه شد. داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه با كشاورزان پيش رو دشتستان جمع آوري شد. با استفاده از روش ارزش کنوني قيمت تمام شده هر متر مکعب آب براي كشاورزان، برابر با ۸۴٫۹۳ ريال به دست آمد. از سوي ديگر، با استفاده از برنامه ريزي رياضي بازه اي، قيمت سايه اي – يعني بهره وري نهايي هر متر مکعب آب – در فصل بهار در بازه [۲۳۲۸، ۱۷۸]، تابستان در بازه [۵۴۹، ۳۶۴] و پاييز و زمستان در بازه [۱۸۰۲، ۲۱۰] ريال به دست آمد. براي بررسي اثربخشي قيمت گذاري، تابع تقاضاي معياري آب براي فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتايج نشان داد که كشاورزان درصد ناچيزي از ارزش اقتصادي آب (قيمت سايه اي آن) را در قالب هزينه هاي استحصال مي پردازند. نتايج حاصل از برآورد تابع تقاضا نيز نشان داد که تقاضاي آب آبياري در فصول مختلف نسبت به تغيير قيمت آب در آن فصول کم کشش و تقاضاي آب کل سال نسبت به تغيير قيمت آب در هر يک از فصول بسيار کم کشش است. در واقع، كشاورزان در مقابل افزايش قيمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصيص مجدد آب در کل سال واكنش نشان مي دهند. با توجه به يافته هاي تحقيق، سياست قيمت گذاري آب آبياري، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نيست.