مقاله قيمت گذاري عرضه هاي عمومي اوليه: تركيب شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: قيمت گذاري عرضه هاي عمومي اوليه: تركيب شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله قيمت گذاري
مقاله عرضه هاي عمومي اوليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازاريزدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي اين پژوهش ايجاد ابزار پيش بيني مناسب جهت قيمت گذاري عرضه هاي عمومي اوليه بوسيله شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك است. چارچوب نظري اين مطالعه بر اساس نظريه عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. اگرچه ادبيات قيمت گذاري عرضه هاي عمومي اوليه، گستره وسيعي از علايم ممكن را معرفي مي كند، تعداد كمي از اين علايم، تاثير بااهميتي بر كارايي پيش بيني دارند. نتايج پژوهش نشان مي دهد تركيب شبكه هاي عصبي با الگوريتم ژنتيك به منظور انتخاب متغيرهاي بهينه، قدرت پيش بيني را به طور محسوسي افزايش مي دهد.