سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا دهنار صیدی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مهند

چکیده:

در این مقاله به بررسی سود حداکثر بنگاه های اقتصادی ( مثل: واسطه ها یا تأمین کنندگان و تولید کنندگان ) در بازار را طی « چندین مرحله » چند قطبی می پردازم. فرض می کنم که محصول، قبل از آنکه به مشتریان نهایی برسد، باید کند و در هر مرحله نیز چندین قطب تأمین کننده وجود دارندکه از قطب های مراحل قبل، محصولات را دریافت کرده و به قطبهای مراحل بعد می رسانندو ما می خواهیم سود بنگاههای اقتصادی ( تجاری ) را مستقلا و یا مجموعًا بیشینه نماییم، در حالیکه هزینه بنگاه ها و نیز تابع عرضه و تقاضای آنها را نسبت به مدل های موجود به شکل واقعی تر، کّلی تر و معقول تری فرض کرده امکه بر اساس آنها، دو مدل ( کرنوی نوین و سازش ) ارائه داده و آنها را در حالت کّلی و نیز دو حالت خاص تر با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی حل می کنم.