سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا ابراهیمی – دانشگاه صنعتی شریف – ایران
حسین هنرآموز – دانشگاه فردوسی مشهد – ایران

چکیده:

قیمت گذاری انتقال در ارائه اطلاعات اقتصادی درست از بهره برداری و ظرفیت موجود شبکه نقش مهمی را یافا می کند همچنین در سرمایه گذاری آینده، به منظور افزایش و توسعه شبکه انتقال تاثیر بسزایی دارد. روش ارائه شده شیوه ای متفاوت در قیمت گذاری انتقال است. در این روش به جای استفاده از طول خط در محاسبه هزینه، مسیر فیزیکی خط مورد استفاده قرار می گیرد و توانهایانتقالی اکتیو و راکتیو به مسیرهای مالی تبدیل میشوند. همچنین این شیوه، اطلاعات حاصل از شبوه های گذشته را برای بهینه سازی هزینه انتقال مورد استفاده قرار می دهد در این مقاله روش ارائه شده بر روی یک سیستم ساده ۶ باسه بصورت تحلیلی و گام به گام مدلسازی و بکمک آن قیمت گذاری صورت پذیرفته است. در نهایت این شیوه با روش LMP بطور کیفی و کمی مقایسه گردیده است.