سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهر نیکنام – دانشگاه صنعتی شریف
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه نیرو
علیرضا شیرانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

امروزه در برخی از کشورها تهیه انرژی الکتریکی بصورت رقابتی و توسط بازارهای انرژی الکتریکی صورت می گیرد . لازمه ایجاد چنین بازارهایی وجود سرویسهایی تحت عنوان سرویسهای جانبی است که بهره بردار شبکه بتواند به کمک آنها مسایل و نیازهای فنی سیستم را برآورده سازد . توان راکتیو یکی از مهمترین این سرویسها می باشد که برای کنترل ولتاژ و کاهش تلفات سیستمهای انتقال باید تولید و به سیستم تزریق گردد . وجود روشها و الگوریتمهای قیمت گذاری مناسب یکی از راههای تهیه سرویسهای جانبی و از جمله توان راکتیو می باشد . هدف در این مقاله ارائه روشی براساس قیمت گذاری حدی محلی ۱ است که بتوان بکمک آن قیمت توان راکتیو را در هر شینه بدست آورد . از آنجایی که اساس چنین روشی بر پایه پخش بار اقتصادی است از الگوریتم مورچگان برای حل آن استفاده شده است . نتایج روش ارایه شده بر روی شبکه تست نمونه ۵ شینه برای حالتهای مختلف تابع هدف آورده شده است