سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس امینی فرد – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محمدعلی فنی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز و کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ر
مرتضی خورسندی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز و شرکت برق منطقه ای ف

چکیده:

با توجه به رشد جمعت و بکارگیری روزافزون از وسایل و ابزار برقی در فعالیتهای مختلف تولیدی و مصرفی اهمیت انرژی الکتریکی در اقتصاد جامعه بسیار قابل توجه می باشد بطوریکه تمام فعالیتهای اقتصادی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به انرژی برق بستگی دارد . از آن گذشته سرمایه گذاریهای کلانی که از طرف وزارت نیرو در این بخش انجام می گیرد اهمیت پرداختن به مطالعات و تحقیقات مختلف اقتصادی را بیشتر روشن می کند . اینگونه مطالعات چه در بعد کلان و چه در بعد خرد قابل اجرا خواهد بود . در زمینه مطالعاتی که در بعد کلان انجام شده است آنچه مشخص است این است که اینگونه تحقیقات بیشتر در مرکز تحقیقات وزارت نیرو انجام شده است و شرکتهای برق منطقه ای کمتر در اینگونه تحقیقات مشارکت داشته اند و بیشتر به تحقیقاتی پرداخته اند که به نحوی ارتباط با مسائل و مشکلات جاری شرکت مربوطه داشته است . اما به هر حال بسیاری از مشکلات شرکتهای برق منطقه ای شبیه به هم بوده و می بایست با توجه به وضعیت های مختلفی که این شرکتها از لحاظ ساختار هزینه ، تولید، وضعیت اقتصادی منطقه و غیره دارند به تحقیقاتی علمی و کاربردی پرداخته شود . به عنوان مثال مواردی مانند عدم تحقق کامل درآمد حاصل از فروش انرژی، افزایش هزینه های مختلف ( تولید، انتقال و توزیع ) و تعیین قیمت برق از جمله مسائلی هستند که تمام شرکتهای برق منطقه ای ازجمله شزکت برق منطقه ای فارس با آن مواجه هستند .
هدف اصلی این تحقیق ارائه یک الگوی اقتصادی برای تعیین قیمت فروش برق به مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی وکشاورزی درحوزة فعالیت شرکت برق منطقه ای فارس ( استانهای فارس و بوشهر ) می باشد . دراین راستا به اهداف فرعی زیر نیز دست خواهیم یافت :
-۱ برآورد کشش قیمتی تقاضا در بخش های مختلف
-۲ بررسی ساختارهزینه ( یا تولید ) درصنعت برق فارس
-۳ بررسی تابع تولید برق و تعیین بسیاری از کمیت های مهم اقتصادی مانند کشش های تولید نسبت به عوامل تولید ( نیروی کار، سوخت و … ) و همچنین بازدهی نسبت به مقیاس