سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدقدرت اله سیف السادات – دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن صنیعی – دانشگاه شهید چمران اهواز
امین رئیس زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

تغییر ساختار و ایجاد بازارهای برق از مهم ترین مباحثی است که هم اینک صنعت برق به آن توجه دارد . سرویس های جانبی در بازار برق در این چارچوب معرفی می شوند که از جمله می توان به سرویس توان راکتیو و کنترل ولتاژ در شبکه انتقال اشاره کرد . برای استفاده از این نوع سرویس های جانبی، لازم است که هزینه های اقتصادی مربوطه در چارچوب تغییر ساختار مورد توجه واقع شود . امروزه ایجاد روش های دقیق و ممکن برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار برق دار ای اهمیت ویژه ای می باشد . با مدل های پخش بار سنتی نمی توان قیمت توان راکتیو را بدست آورد زیرا در این مدل ها هزینه های تولید توان راکتیو در نظر گرفته نمی شود . در این مقاله به قیمت گذاری توان اکتیو و راکتیو بر اساس هزینه های حدی با استفاده از پخش با ر بهینه (OPF) بوسیله روش برنامه ریزی خطی متوالی توسط نرم افزارMATLAB شینه پرداخته شده ۹ بر روی یک سیستم آزمون است