سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد موسایی – عضو هیات علمی و رئیس واحد تحقیقات بازار پژوهشگاه صنعت نفت
رضا بندریان – عضو هیات علمی و مسئول بررسی و ارزیابی مشارکت ها
عباسعلی قدیریان – عضو هیات علمی و معاون راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت
ساسان صدرایی – عضو هیات علمی و معاون فناوری و ارتباطات پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی از جمله فعالیت های دشوار می باشد. پیچیدگی های مرتبط با تکنولوژی و دانش فنی، بسیاری از بنگاهای اقتصادی را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. از سوی دیگر استفاده از روش های معتبر علمی برای قیمت گذاری، این بنگاه ها را بر آن داشته است تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روش هایی استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد فیمابین، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک بعمل می آید. سپس قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می شود. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارائه می شود.