سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه رزمی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

ترافیک بالا و تراکم خودروها به خصوص در ساعات شلوغ روز پیامدهای خارجی منفی بسیاری به دنبال دارد، بنابراین برای کاهش پیامدهای خارجی منفی ناشی از ترافیک باید به دنبال راههای برای کاهش حجم ترافیک و ساختن بزرگراههای جدید باشیم.قیمت گذاری راهها یا گرفتن عوارض متناسب با هزینه واقعی هر خودرو اضافی به عنوان یک موضوع داغ طی دهه گذشته در سراسر جهان مطرح بوده است. در این مقاله، توضیح داده می شود که چگونه می توان با تخمین هزینه نهایی هر سفر اضافی در بزرگراهها، عوارضی متناسب با این هزینه دریافت کرده و علاوه بر در آمدزایی برای ایجاد بزرگراههای جدید یا سایر کارهای مرتبط شهری به کاهش حجم ترافیکی نیز کمک نمود. همچنین به بعضی موانع و محدودیتهای استفاده از این روش و چگونگی اجرا نیز پرداخته شده است.