سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد مدرس – استاد دانشگاه صنعتی شریف
احسان بلندی فر – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله دومدل ریاضی جدید قیمت گذاری پویا توسعه می یابد . افق زمانی و تعداد دوره های بازبینی و همچنین مجموعه قیمتهای گسسته قابل قبول در بازار عرضه از قبل معین فرض می
شود . قیمتها در دوره های تعیین شده مورد بازبینی قرار می گیرند . تقاضا برای کالا تصادفی است که به دوره وهمچنین به قیمت پیشنهادی بستگی دارد . مراجعه مشتریها برای خرید طبق فرایند
پواسان ناهمگن است . کالاهایی که در انتهای بازه به فروش نرسیده اند فاقدارزش خواهندبود . هدف تعیین قیمتهای ارائه کالا به مشتریان در طول بازه های تصمیم گیری است به گونه ای که سود
قابل حصول از فروش کالاهای در دست بیشینه گردد . تفاوت دو مدل توسعه یافته دراین مقاله مربوط به درنظرگرفتن یا آزاد سازی حد میزان فروش است . این مدلها درچارچوب برنامه ریزی پویا
فورموله شده اند و با مدلهای موجود درادبیات ازنظر قیمتهای گسسته و همچنین تعیین حد فروش متفاوت هستند و با فرضیات واقعی درصنعت تشابه بیشتری دارند