مقاله كارآيي راكتور زيستي تغذيه ناپيوسته و تزريق پودر كربن فعال در تصفيه شيرآبه محل دفن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: كارآيي راكتور زيستي تغذيه ناپيوسته و تزريق پودر كربن فعال در تصفيه شيرآبه محل دفن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راكتور تغذيه ناپيوسته
مقاله شيرابه محل دفن
مقاله پودر كربن فعال
مقاله تصفيه زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كلانتري روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم پور يلدا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني اردكاني محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: غلظت بالاي مواد آلي و آمونياک و ورود ترکيبات سمي منجر به عملکرد ضعيف سامانه هاي تصفيه شيرآبه مراکز دفن به هنگام کاربرد مستقيم تصفيه زيستي مي گردد. هدف از اين پژوهش تعيين عملکرد راکتور در تغذيه ناپيوسته در تصفيه زيستي شيرآبه دفن بهداشتي همراه با کاربرد پودر کربن فعال مي باشد.
روش کار: شيرآبه خام قبل از مرحله تصفيه زيستي، از طريق فرآيندهاي انعقاد و لخته سازي پيش تصفيه شده و آمونياک موجود در آن به وسيله فرآيند عريان سازي با هوا در pH بالا حذف گرديد. در اين مطالعه، شيرابه پيش تصفيه شده در يک حوضچه هوادهي به روش تغذيه ناپيوسته مورد تصفيه زيستي قرار گرفت. سه چرخه زماني مختلف (۱×۴۰، ۴×۱۰ و ۵×۸) ساعت در حضور و عدم حضور ۲g/L پودر کربن فعال بررسي شد.
نتايج: نتايج نشان داد که کاربرد پودر کربن فعال به شکل قابل توجهي بازده حذف COD را بهبود بخشيد. مقدار COD در راهبري به صورت تغذيه ناپيوسته با چرخه زماني ۵×۸ ساعت در حضور ۲g/L پودر کربن فعال، از مقدار اوليه۳۹۰۰mg/L  به ۱۶۹mg/L و در هنگام عدم کاربردPAC  به۶۲۲mg/L  کاهش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش و ساير مطالعات انجام شده توسط ديگران، ميتوان اظهار داشت که راکتور تغذيه ناپيوسته داراي عملکرد بسيار خوبي در تصفيه شيرآبه پيش تصفيه شده مي باشد.