مقاله كاربردهاي فن دو رگه سازي ژنومي مقايسه اي آرايه در سرطان و بيماري هاي ژنتيكي: مقاله مروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: كاربردهاي فن دو رگه سازي ژنومي مقايسه اي آرايه در سرطان و بيماري هاي ژنتيكي: مقاله مروري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دو رگه سازي ژنومي مقايسه اي
مقاله دو رگه سازي در جاي فلئورسنت
مقاله سرطان
مقاله بيماري هاي ژنتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري دلويي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از زمان شناسايي تعداد دقيق كروموزوم هاي انسان در سال ۱۹۵۶ تاكنون فنون متفاوتي براي شناسايي اختلالات ساختاري و تعداد كروموزوم ها ايجاد شده اند. در اين ميان برخي از فنون مانند تهيه كاريوتايپ و دو رگه سازي در جاي فلئورسنت (FISH) افزون بر حضور در عرصه پژوهش، در مطالعات بالني نيز پركاربرد ظاهر شده اند. يكي از عمده ترين محدوديت هاي اين فنون قدرت تفكيك بوده است. به اين ترتيب بسياري از تغييرات ريز ژنومي قابل شناسايي نبوده و عامل محدود كننده بعدي عدم توانايي بررسي هم زمان تمام ژنوم بود. در سال ۱۹۹۷ سوليناس- تولدو روش جديدي را معرفي كردند كه مي توانست بسياري از كاستي هاي روش هاي پيشين را برطرف كند. اين فن، دو رگه سازي ژنومي مقايسه اي (آرايه (CGH)، قدرت تفكيك بالاي FISH و توانايي مطالعه همه كروموزوم ها را همزمان به همراه دارد. آرايه CGH سرعت بالايي به پژوهش هاي ژنتيكي بخشيده است. به كمك اين فن كه پس از سال ۱۹۹۷ توسعه و تقويت نيز شد، پيشرفت هاي چشمگيري در دانش سرطان شناسي و همچنين در زمينه بيماري هاي ژنتيكي به دست آمده است. آرايه CGH اين قابليت را دارد كه افزون بر كاربردهاي پژوهشي، در زمينه تشخيص هاي باليني نيز وارد گردد. اين مقاله مروري با استفاده از ده ها منبع معتبر و به روز بر آن است تا همراه با معرفي فن آرايه CGH و مقايسه آن با روش هاي سيتوژنتيك مولكولي، به برخي كاربردهاي آن در سرطان شناس و بيماري هاي ژنتيكي بپردازد.