مقاله كاربرد الگوريتم بهينه سازي PSO در توزيع و تحويل بهينه آب در شبكه هاي آبياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: كاربرد الگوريتم بهينه سازي PSO در توزيع و تحويل بهينه آب در شبكه هاي آبياري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله توزيع آب
مقاله تحويل آب
مقاله شبكه هاي آبياري
مقاله PSO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منعم محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از دلایل ضعف عملكرد پروﮊه هاي آبياري و زهكشي مشكلات برنامه-ريزي توزيع و تحويل مناسب آب در شبكه هاي آبياري است. اين مشكلات موجب عدم تناسب تحويل آب با نياز مصرف كنندگان و افزايش تلفات بهره برداري مي شود. روش هاي معمول براي برنامه ريزي تحويل و توزيع آب عموما ابتكاري و مبتني بر تجربه كارشناسي بوده كه مناسبترين روش نمي باشند. استفاده از روش هاي تحليلي و بهينه سازي مي تواند بخشي از مشكلات موجود را رفع نمايد. مساله برنامه ريزي توزيع و تحويل آب در شبكه هاي آبياري يک مساله پيچيده بهينه سازي چند هدفه، چند متغيره، و چند محدوديتي با انواع متغيرها است كه حل آن نيازمند كاربرد روش هاي توانمند بهينه ساز است. روش هاي بهينه سازي كلاسيک داراي محدوديت-هايي مانند توقف در نقاط بهينه موضعي و عدم توانايي بكارگيري انواع متغيرها مي باشند. براي رفع اين محدوديت ها مي توان از روش هاي ابتكاري كه توانايي حل مسایل پيچيده و عبور از نقاط بهينه موضعي و يافتن بهينه سراسري را دارند استفاده نمود. در اين تحقيق الگوريتم بهينه سازي PSO  رفتار جمعي اجزا) براي توزيع و تحويل بهينه آب در كانال هاي آبياري مورد استفاده قرار گرفته و روش مذكور در كانال amx از شبكه آبياري ورامين با ۱۱ آبگير بكار رفته است. روش PSO از رفتار جمعي پرندگان يا ماهي ها كه مسير يافتن بهترين موقعيت را بر اساس تركيب دو مولفه انفرادي اجزا و جايگاه جمعي گروه اصلاح مي نمايند الهام گرفته شده و در دهه اخير در انواع مسایل بهينه سازي مهندسي با موفقيت بكار گرفته شده است. در اين مساله كه هدف حداقل سازي ظرفيت كانال و حداكثر استفاده از دور آبياري بوده، دبي و مدت تحويل بهينه آب به ۱۱ آبگير با رعايت ظرفيت كانال و سازه ها و حداكثر دور آبياري تعيين شده است. با در نظر گرفتن ۳ بلوک آبياري (حداكثر تعداد آبگيرهايي كه همزمان آبياري مي كنند) ظرفيت كانال ۶۴/۱ متر مكعب در ثانيه به دست آمد كه در مقايسه با كاربرد روش SA در همين كانال به ميزان ۳۲۰ ليتر در ثانيه كمتر است. نتايج حاصله نشان دهنده توانايي روش PSO در حل مساله برنامه ريزي بهينه توزيع آب در كانال هاي آبياري مي باشد.