مقاله كاربرد تحليل تكنيكي در بازار سرمايه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد تحليل تكنيكي در بازار سرمايه ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بازار سرمايه
مقاله تحليل بنيادي
مقاله تحليل تكنيكي
مقاله شاخص ميانگين متحرک ساده
مقاله شاخص قدرت نسبي
مقاله كارايي بازار سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدچيان سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در پي يافتن پاسخ به اين پرسش است که آيا سرمايه گذاران امکان استفاده از روش تحليل تکنيکي را در بازار سرمايه ايران دارند؟ به همين منظور از تکنيک هاي ميانگين متحرک ساده و شاخص قدرت نسبي استفاده شده است. اين بررسي از طريق آزمون قواعد معاملاتي ميانگين متحرک ساده و شاخص قدرت نسبي بر روي قيمت سهام انجام شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که تکنيک هاي ميانگين متحرک ساده و شاخص قدرت نسبي داراي قابليت پيش بيني بوده و مي توانند الگوهاي قيمتي را براي انجام معاملات سودمند شناسايي کنند. سودمندي قاعده ي ميانگين متحرک ساده و شاخص قدرت نسبي در سه و هفت روز اينده بوده است.