مقاله كاربرد تصميم گيري چند معياره خاكستري در ارزيابي عملكرد شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: كاربرد تصميم گيري چند معياره خاكستري در ارزيابي عملكرد شركت ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله تئوري سيستم خاكستري
مقاله تحليل رابطه خاكستري
مقاله آنتروپي شانون
مقاله نسبت هاي مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي نبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سريع فني و اقتصادي در چند دهه گذشته، زندگي بشر را تغيير داده است و جامعه پيشرفته تكنولوژي را با مسايل تصميم گيري پيچيده اي مواجه كرده است. اين مشكلات معيارها يا اهداف متضاد يا متناقضي از قبيل هزينه، قابليت اطمينان، عملكرد، ايمني و بهره وري را معرفي نموده است. به طوركلي اطلاعات ترجيحي گزينه ها و معيارها به صورت قضاوت هاي تصميم گيرندگان ارايه مي شود و قضاوت ها هم نامعين بوده و نمي تواند به صورت اعداد قطعي ارايه شود. در اين مقاله به منظور حل مسايل تصميم گيري چند معياره در شرايط نامعين، يك مدل بر مبناي نظريه سيستم خاكستري شامل تحليل نسبي و اعداد خاكستري پيشنهاد شده است و همچنين از آنتروپي شانون به منظور وزن دهي معيارها استفاده شده است. در نهايت مدل پيشنهاي نيز به منظور رتبه بندي شد كه در سرمايه گذاري و مادر تخصصي در بازار بورس ايران استفاده شده است و توانمندي و قابليت استفاده آن مورد ارزيابي قرار گرفته است.