مقاله كاربرد تكنيك تحليل پوششي داده ها در تعيين كارآيي نسبي كلانتري ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۸۹ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: كاربرد تكنيك تحليل پوششي داده ها در تعيين كارآيي نسبي كلانتري ها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله کارآيي نسبي
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله کلانتري ها
مقاله فرماندهي انتظامي شهر كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انواري رستمي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نفس علي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروانجم داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از مهم ترين نيازها در تامين اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و همچنين در راستاي اصلاح الگوي مصرف، افزايش کارآيي سازماني در كليه سطوح است. با توجه به پيچيدگي كار واحدهاي انتظامي و داده ها و ستاده هاي متعدد اين گونه واحدها، چگونگي بررسي کارآيي و ارزيابي عملكرد آنان توسط فرماندهان، مشكلاتي را به همراه دارد كه موجب شده است. تا كنون از روش هايي همانند چك ليست هاي بازديد و با استفاده از بازديدهاي دوره اي يا غيرمترقبه و در نهايت امتيازدهي و وزن دهي امتيازات و مقايسه نمرات كسب شده براي هر يك از واحدها اين ارزيابي صورت پذيرد، که اين امر به دليل استفاده از بررسي هاي مقطعي و نه مداوم مورد ايراد است.
مواد و روش ها: با استفاده از مدل هاي رياضي و كاربرد روش هاي تحليل پوششي داده ها به بررسي و تعيين کارآيي نسبي كلانتري هاي يازده گانه شهر كرمان پرداخته شد. با توجه به ورودي و خروجي هاي متعدد واحدهاي انتظامي و همچنين تعداد نسبتا كم واحدهاي در دسترس، به ناچار از بين ورودي ها و خروجي ها، بر حسب اولويت، تعدادي انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. خبرگان مورد مراجعه بر اساس روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده اند و شامل ۸ نفر از فرماندهان در حال خدمت و يا در شرف بازنشستگي پاسگاه ها و كلانتري ها و همچنين ۴ نفر از كارشناسان و مسوولين شيفت مركز فرماندهي و كنترل كه سابقه خدمت در يكي از واحدهاي انتظامي مزبور را داشته اند بوده اند.
يافته ها: كلانتري هاي ۱۲ و ۲۱ به عنوان كارآمدترين واحدها تعيين شده اند. پيشنهاد شده است كه از تكنيك فوق و پس از تكميل مدل، به عنوان بخشي از نرم افزار سيستم هاي اطلاعاتي ناجا استفاده گردد.