مقاله كاربرد روش بيز در تعيين عوامل موثر بر بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كومش از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش بيز در تعيين عوامل موثر بر بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش بيزي
مقاله سانسور فاصله اي
مقاله مدل وايبول
مقاله سرطان معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان معده يكي از شايع ترين سرطان ها در دنياست. در اكثر تحقيقات پزشكي كه هدف بررسي توزيع بقا مي باشد از روش هاي كلاسيك مانند رگرسيون كاكس و مدل هاي پارامتري استفاده مي شود، حال آن كه مدل هاي بيزي مزيت هايي نسبت به حالت كلاسيك دارند. هدف از مطالعه حاضر، ارايه روش بيزي در تحليل بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده، تحت مداوا در بخش گوارش بيمارستان طالقاني تهران مي باشد كه در آن از توزيع وايبول در مدل بندي استفاده شده است.
مواد و روش ها: اين تحقيق يك مطالعه طولي تاريخي است كه از طريق مراجعه به پرونده بيماران مبتلا به سرطان معده مربوط به تاريخ بهمن ۱۳۸۲ لغايت دي ۱۳۸۶ در بخش گوارش بيمارستان طالقاني تهران تحت درمان بودند، انجام شد. مجموعا ۱۷۸ بيمار به مطالعه وارد شدند و از طريق تماس تلفني، اطلاعات مربوط به بقاي آن ها جمع آوري شد. وضعيت بقاي بيماران بر حسب مدل وايبل بيزي با در نظر گرفتن متغيرهايي مانند سن هنگام تشخيص بيماري، جنس، اندازه تومور، وجود متاستاز به ساير اندام ها تحليل شد. كليه محاسبات با نرم افراز winbugs انجام و سطح معني داري ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است.
يافته ها: در مجموع ۱۷۸ بيمار مبتلا به سرطان معده به اين مطالعه وارد شدند. نتايج حاصل نشان داد ميزان بقا به سن هنگام تشخيص بيماري و اندازه تومور بستگي دارد. در افرادي كه سن آن ها هنگام تشخيص بيماري كم تر مي باشد، ميزان بقا بيش تر است و در مورد بيماراني كه اندازه تومور در آن ها كوچك تر مي باشد، ميزان بقاي آن ها افزايش پيدا مي كند.
نتيجه گيري: رويكرد بيز روش ديگري علاوه بر رويكرد كلاسيك براي تحليل داده ها مي باشد. با توجه به اين كه مدل هاي كلاسيك مبتني بر تقريب نرمال مي باشند و احتياج به نمونه هاي بزرگ دارند، روش هاي بيزي براي تحليل نمونه هاي كوچك توصيه مي شود. نتايج اين مطالعه نشان داد كه مدل وايبول براي داده هاي سرطان معده مناسب مي باشد. هم چنين اين مطالعه نشان داد سن بيمار در زمان تشخيص و اندازه تومور از عوامل مهم مرتبط با بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده مي باشند. در نتيجه در صورت تشخيص اين بيماري در سنين پايين تر و مراحل اوليه پيش رفت بيماري، خطر نسبي مرگ كاهش مي يابد.