مقاله كاربرد روش شناسي پويايي سيستم در پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش شناسي پويايي سيستم در پليس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پويايي هاي سيستم
مقاله تفکر سيستمي
مقاله پليس
مقاله پيچيدگي پويا
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حلوايي اميرمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصيصه اصلي پويايي سيستم شفاف ساختن ساختار درون زاد سيستم مورد نظر، براي تشريح ارتباطات بين اجزاي سيستم و آزمايش تغيير روابط درون سيستم در زماني است که تصميمات گوناگون اعمال مي گردند. در اصل پويايي سيستم مجموعه ابزار و تکنيک هايي براي توسعه يک مدل رياضي قراردادي از يک سيستم اجتماعي پيچيده است. پويايي سيستم بطور کامل، متفاوت از روش سنتي شبيه سازي، نظير شبيه سازي گسسته وقايع است – که در آن مهمترين مساله مدل سازي انطباق نقطه به نقطه رفتار مدل و رفتار واقعي به معني يک پيش بيني دقيق مي باشد. همان گونه که در يک خط هوايي از شبيه ساز پرواز براي کمک به يادگيري خلبان ها استفاده مي شود، پويايي هاي سيستم، تقريبا روشي براي ايجاد شبيه سازهاي پرواز مديريت است. پليس در معناي عام، با پيچيدگي هاي غالبا پوياي متعددي روبروست. تعدد تصصميم گيران، پويايي، متغيرهاي درهم تنيده ي بي شمار و … منجر به شکل گيري مسايلي مي گردد که مي توان آن را پيچيدگي پويا نام نهاد. در اين مقاله سعي بر آن است تا متدولوژي پويايي سيستم به عنوان نگرشي به چنين موضوعاتي در پليس معرفي گردد.