مقاله كاربرد روش هاي الگوريتم ژنتيك و –K نزديك ترين همسايه در تدوين سياست هاي بهره برداري از مخزن در زمان وقوع سيلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات منابع آب ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش هاي الگوريتم ژنتيك و –K نزديك ترين همسايه در تدوين سياست هاي بهره برداري از مخزن در زمان وقوع سيلاب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله تابع هدف پارامتري
مقاله كنترل سيلاب
مقاله الگوريتم –K نزديكترين همسايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: تكشي آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر بهره برداري از اكثر سدهاي مخزني كشور در شرايط سيلابي به صورت تجربي مي باشد و عملا دستورالعمل مدوني براي تعيين ميزان خروجي در زمان وقوع سيلاب خصوصا در حوزه هاي فاقد سيستم هشدار و پيش بيني سيلاب وجود ندارد. در اين تحقيق سعي شده است با توجه به سابقه سيلاب هاي به وقوع پيوسته در سيستم رودخانه- مخزن كارون، بهينه سازي بهره برداري از سد شهيد عباسپور به نوعي صورت گيرد كه ميزان تجاوز دبي خروجي از دبي سالم رودخانه پايين دست حداقل شود. به منظور تعيين خروجي هاي مخزن در شرايط سيلابي از مدل الگوريتم ژنتيك كه به همين منظور تدوين شده، استفاده شده است. تابع هدف اين مدل به صورت پارامتري در نظر گرفته شده بدين معني كه نسبت خسارت با توجه به ميزان تجاوز جريان از حد مجاز توسط مدل تعيين مي شود. كارايي مدل ژنتيك با سيلاب هاي تاريخي و سيلاب هاي بازسازي شده با دوره بازگشت ۵۰ ساله بررسي شده است. خروجي مدل الگوريتم ژنتيك با استفاده از روش –K نزديكترين همسايه (K-NN) جهت تدوين سياست هاي بهره برداري در زمان سيلاب استفاده شده و نتايج آن با معادله رگرسيون خطي براي شبيه سازي مقايسه شده است. نتايج به دست آمده از اين دو مدل بيانگر كارايي آنها در تدوين سياست بهره برداري از سد درزمان وقوع سيلاب مي باشد.