مقاله كاربرد سيستم هاي استدلال عصبي – فازي در رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: كاربرد سيستم هاي استدلال عصبي – فازي در رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك ها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم استدلال عصبي
مقاله فازي سازگار
مقاله رتبه بندي اعتباري
مقاله درجه تشخيص
مقاله درجه حساسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: مخاطب رفيعي فريماه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ريسک اعتباري به عنوان يکي از بزرگ ترين عوامل ورشکستگي بانک ها و موسسات مالي شناخته شده است. به منظور مديريت و کنترل اين ريسک طراحي مدل هاي رتبه بندي اعتباري در بانک ها ضرورتي انکار ناپذير است. رتبه بندي اعتباري به منظور تعيين احتمال نکول در بازپرداخت تسهيلات اعتباري و از سوي ديگر براي طبقه بندي مشتريان متقاضي تسهيلات اعتباري به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار مي گيرد. تا به حال روش هاي آماري مختلفي از جمله آناليز مميزي، رگرسيون خطي و لجستيك و شبكه هاي عصبي در زمينه رتبه بندي اعتباري توسعه يافته اند. در اين ميان، شبكه هاي عصبي به دليل انعطاف پذيري و دقت بالا، در سال هاي اخير بيش تر مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مقاله يك مدل رتبه بندي اعتباري با استفاده از سيستم هاي استدلال عصبي – فازي جهت رتبه بندي مشتريان حقوقي بانک ها ارايه شده است. متغيرهاي ورودي اين مدل نسبت بدهي، نسبت فعاليت و نسبت ارزش ويژه به مجموع دارايي ها و متغير خروجي آن احتمال نکول مشتري، در نظر گرفته شده است. پس از آموزش و تست مدل بر اساس داده هاي بانک کشاورزي طي سال هاي ۱۳۸۰-۱۳۸۵، مدل ارايه شده با دقت ۶۹٫۳۶ درصد وضعيت اعتباري مشتريان را پيش بيني مي کند.