مقاله كاربرد محور نوري كوارتز در تعيين شرايط دگرشكلي ميلونيت گرانوديوريت هاي لخشك، شمال غرب زاهدان، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: كاربرد محور نوري كوارتز در تعيين شرايط دگرشكلي ميلونيت گرانوديوريت هاي لخشك، شمال غرب زاهدان، ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوارتز
مقاله دگرشكلي
مقاله محور نوري
مقاله تجديد تبلور
مقاله ميلونيت
مقاله گرانوديوريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كهخايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كنعانيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري محور نوري كوارتزها و مطالعات پتروگرافي ميلونيت گرانوديوريت هاي لخشك نشان داد كه بيشتر كوارتزها با مكانيسم مهاجرت مرز دانه تجديد تبلور يافته اند. اين تجديد تبلور در دماي بيش از ۶۳۰±۳۰oC صورت مي گيرد. اكثر كوارتزها با لغزش موازي محور نوري دگرشكل شده اند و محور نوري اين دانه ها به صورت دو نقطه در نزديك محور X استريوگرام تمركز يافته است. لغزش موازي محور نوري در دماي بيش از ۵۵۰-۶۰۰oC و شرايط آب دار اتفاق مي افتد. كوارتزها در پي واتنش با بيضي استرين كلوچه اي غير هم محور چپ لغز دگرشكل شده اند و اين امر سبب شده كه محور نوري آن ها به صورت كمربندهايي در اطراف محور Z استريوگرام قرار گيرد. زاويه باز شدگي كمربندهاي محور نوري كه در صفحه XZ استريوگرام اندازه گيري شده بين ۷۹ الي ۱۱۴ درجه متغير است و استفاده از ترمومتر زاويه باز شدگي نشان مي دهد كه ميلونيت گرانوديوريت هاي لخشك در دماي  585-730±۵۰oCدگرشكل شده اند. هم رشدي كوارتز و پتاسيم فلدسپار با بافت گرانوفيري كه به صورت سودومورف جانشين پلاژيوكلاز شده اند، پر شدن شكستگي بلورهاي فلدسپار اوليه توسط مجموعه هاي دانه ريز بيوتيت، فلدسپار پتاسيم وكوارتز، تشكيل بافت گرانوفيري دگرشكل نشده در اطراف بلورهاي تغيير شكل يافته ارتوكلاز، تجديد تبلورورقه هاي بيوتيت و تشكيل بافت ميرمكيتي در اطراف پورفيروكلاست هاي پتاسيم فلدسپار شواهدي از دگرشكلي اين سنگ ها در حضور مقدار كمي سيال است. فوق حكايت از دگرشكلي غير هم محور ميلونيت گرانوديوريت هاي لخشك با بيضي استرين كلوچه اي در دماي ۵۸۵-۷۳۰±۵۰oC و در حضور مقدار كمي سيال دارد.