مقاله كاربرد مديريت دانش در بهبود عملکرد سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد مديريت دانش در بهبود عملکرد سازمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده
مقاله اطلاعات
مقاله دانش
مقاله مديريت دانش
مقاله سازمانهاي يادگيرنده
مقاله مدير عالي دانش
مقاله بازار دانش
مقاله کاردانشي/ دانشگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيچيدگي، تنوع و تغييرات سريع و روزافزون كه از خصوصيات بارز محيط امروز سازمانهاست شرايطي را به وجود آورده است كه غفلت، سستي و عدم توجه به آن، هر سازماني را از گردونه رقابت و حتي حيات حذف خواهد كرد. امروزه سازمانها دريافته اند كه هيچ چيز به اندازه دانش نمي تواند آنها را در دنياي رقابتي مطلوب قرار دهد. لذا بيش از هر چيز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترين سرمايه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند.
مديريت دانش، فرايند منظم يافتن، انتخاب كردن، سازماندهي، گزينش و ارايه دانش است كه به سازمان كمك مي كند تا بصيرت و درك لازم را از تجربه خود به دست آورد.
بايد توجه داشت كه مديريت دانش امري پايان ناپذير است كه همواره سازمان را در تغييرات ياري مي كند و نيازمند پشتيباني و توجه دايمي است.