مقاله كاربرد نظريه روان شناسي رنگ ماكس لوشر در نقد و تحليل شعر فروغ فرخزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: كاربرد نظريه روان شناسي رنگ ماكس لوشر در نقد و تحليل شعر فروغ فرخزاد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل روان شناسي رنگ
مقاله ماکس لوشر
مقاله فروغ فرخزاد
مقاله نقدادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهرام سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روان شناسي نوين، «رنگ» يکي از معيارهاي سنجش شخصيت است. رنگ‏ها نوعي انرژي ارتعاشي و اصوات مرئي اند كه در زندگي نقش مهمي دارند. نفوذ رنگ بر روح و روان بشر نيز غير قابل انکار است. کاركرد اين پديده مهم، بر روان انسان تا آن جاست كه به خوانش جريان ذهني كمك مي كند. گرايش ذهني به رنگ هاي مختلف، از مطلوب ترين رنگ تا منفورترين آن، نشان دهنده بازتاب هاي مختلف رواني است. به بيان ديگر، رنگ نمودي از وضعيت رواني و جسماني فرد است، زيرا هر رنگ، تاثير خاصي بر روح و جسم باقي مي گذارد و اين موضوع با توجه به پيشرفت دو دانش فيزيولوژي و روان شناسي به اثبات رسيده است.
روان شناسي رنگ «ماكس لوشر»، بعد از آزمون معروف رورشاخ در زمينه شناخت شخصيت انسان از طريق لکه هاي رنگين جوهر، نظريه اي جديد است. در اين روش، رنگ ها هر کدام با يك عدد مشخص مي شود و رنگ‎هايي كه در اولويت قرار مي گيرد و يا طرد مي‎شود، هر کدام به نوعي، بيانگر احساسات و انديشه هاي خاص فرد خواهد بود. در حقيقت، اين انتخاب خاص ناشي از طبيعت شخص و تجربياتي است كه وي آگاهانه يا ناآگاهانه نسبت به شرايط زندگي خود داشته است.
به عبارت بهتر، گزينش واژگان و توجه به رنگ هاي ويژه، بيانگر شخصيت و تصويري از خلق و خوي هر فرد است. فروغ فرخزاد، از جمله شاعراني است که در شعر خود بارها واژه رنگ و طيف هاي مختلف رنگي را به کار برده است، اما کاربرد فراوان رنگ سياه، از رويکردهاي خاص اين شاعر معاصر است. در اين پژوهش، با بهره گيري از نظريه روان شناسي رنگ ماكس لوشر رنگ هاي به کار رفته در مجموعه اشعار فروغ فرخزاد تحليل مي شود و با روشي علمي و کاربردي، تصويري دقيق و منطقي از انديشه ها و نگرش هاي شاعر ارايه مي گردد.