مقاله كاربرد نقشه هاي زمين شناسي مهندسي در برنامه ريزي كاربري زمين؛ مطالعه موردي منطقه چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد نقشه هاي زمين شناسي مهندسي در برنامه ريزي كاربري زمين؛ مطالعه موردي منطقه چابهار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه زمين شناسي مهندسي
مقاله شرايط پي
مقاله شرايط گودبرداري
مقاله شرايط دفن زباله
مقاله مخاطرات زمين شناسي زيست محيطي
مقاله ناحيه چابهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نيكودل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي مقدس ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي در تحقيق هاي زمين شناسي مهندسي نقش اساسي دارد، چون هدف آن ادامه پيشرفت پروژه و بررسي روش هايي براي به دست آوردن و ثبت اطلاعاتي است كه براي رفع نيازهاي مهندسي عمران و زيست محيطي مناسب است. در اين مطالعه، نقشه هاي زمين شناسي مهندسي و كاربردي گستره شهر چابهار واقع در جنوب خاور ايران (با مقياس ۱:۲۵۰۰۰) با هدف فراهم ساختن اطلاعات زمين شناسي مهندسي لازم براي برنامه ريزي كاربري زمين و توسعه شهري تهيه شده است. محدوده مورد مطالعه كه متشكل از رسوبات ترشيري است، در ارتباط با شرايط پي، شرايط گودبرداري، شرايط دفن زباله و مشكلات زمين شناسي زيست محيطي مورد ارزيابي و مطالعه قرار گرفته است. اين مطالعات بر اساس اطلاعات حاصل از بررسي هاي صحرايي، گمانه زني و نمونه برداري سيستماتيک در صحرا، آزمايش هاي برجا و آزمايشگاهي انجام پذيرفته است. در نهايت، نتايج اين مطالعه در چهارچوب نقشه هاي زمين شناسي كاربردي ارايه شده است.