مقاله كاربرد GIS در بيلان منابع آب زيرزميني دشت تالش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: كاربرد GIS در بيلان منابع آب زيرزميني دشت تالش
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله بيلان
مقاله منابع آب زيرزميني
مقاله دشت تالش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل شيخ علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: همراه مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هلالي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره برداري از منابع آب اعم از سطحي و زيرزميني مستلزم شناخت رفتار و مقدار هر كدام از منابع است تا با استفاد بهينه از اين منابع، حداقل خسارت به محيط زيست و مخازن اين آب ها وارد گردد. در حال حاضر تعداد زيادي از دشت هاي كشورمان، دشت ممنوعه اعلام شده و برداشت بيشتر از سفره هاي آب زيرزميني امكان پذير نمي باشد و بعضي سفره ها نيز در حال تخريب و نابودي است. رفع اين معضلات، مستلزم تهيه بيلان منابع آب است تا با شناخت كمي آب بتوان در جهت توسعه پايدار، برنامه ريزي نمود. محاسبه عوامل بيلان نيازمند آمار و اطلاعات هواشناسي، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي است كه پس از تجزيه و تحليل، نقشه ها و اطلاعات مکاني موردنياز به دست مي آيد. در اين تحقيق بيلان هيدرولوژيكي محاسبه و سپس بيلان آب زيرزميني به دليل تنوع و كاربرد بيشتر آن در كارهاي اجرايي، در سيستم اطلاعات جغرافيايي تهيه گرديده است. در انتها نتايج محاسبات عوامل مختلف بيلان در سيستم اطلاعات جغرافيايي ارايه شده است. با استفاده از نقشه بيلان تهيه شده در محيط GIS، نقاط بحراني برداشت بي رويه از آب زيرزميني مشخص شد. از اين رو مي توان از وارد آمدن خسارت به سفره هاي آب زيرزميني جلوگيري نمود. همچنين دبي مجاز بهره برداري از سفره در هر نقطه از دشت و فاصله چاه هاي جديد از منابع موجود محاسبه و ارايه گرديد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بيشتر مناطق دشت تالش فاقد محدوديت برداشت بوده و توسعه بهره برداري در آن توصيه مي گردد. لازم به ذكر است كه به دليل مجاورت دشت فوق با درياي خزر محدوديت برداشت به دليل نفوذ آب شور دريا در بعضي نقاط وجود دارد.