مقاله كاربرد PCR براي تشخيص بيماري هاي عفوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۷۸ تا ۵۸۶ منتشر شده است.
نام: كاربرد PCR براي تشخيص بيماري هاي عفوني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملت علي
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پورظهير شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله آشنا نمودن پزشكان عمومي و متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري و ساير متخصصين، با PCR مي باشد به طوري كه در پايان:
موارد كاربرد آن را در انواع بيماري هاي عفوني بدانند.
برتري آن را بر ساير روش هاي تشخيصي بيان كنند.
با محدوديت هاي آن آشنا شده باشند.
اساس (PCR (Polymerase Chain Reaction بر كپي برداري از سكانس RNA يا  DNAنمونه مورد نظر مي باشد كه براين اساس ميتوان بيماري هاي مختلفي از جمله بيماري هاي خوني و ژنتيكي مانند بتا تالاسمي، آنمي سيكل سل و سيستيك فيبروزيس و غيره را تشخیص داد. PCR علاوه بر انسان در حيوانات نيز براي تشخيص بيماريهاي مختلف از جمله عفوني كاربرد دارد.