مقاله كاركردهاي سياسي- اجتماعي حرمسرا در عهد قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۵۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: كاركردهاي سياسي- اجتماعي حرمسرا در عهد قاجار
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان حرمسرا
مقاله فتحعلي شاه
مقاله قاجار
مقاله مهدعليا
مقاله ناصرالدين شاه
مقاله آغا محمد خان
مقاله مظفرالدين شاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي نقش سياسي و اجتماعي زنان خاندان قاجار، مطالعه حرمسراهاي اين دوران اهميت به سزايي خواهند داشت. موقعيت حرمسراهاي دوره قاجار و كاركردهاي سياسي – اجتماعي آن، ضرورت تعمق در اين نهاد را براي تبيين ساخت سياسي دولت قاجاريه ايجاب مي كند. برخي موضوعات، در محدوده كاركردهاي حرم، اهميت بيشتري خواهند داشت؛ از جمله: ۱-روند ورود زنان به حرمسراهاي شاهان قاجار چگونه بوده است؛ ۲- زندگي آنان به عنوان زنان برخوردار و مرفه جامعه تحت چه شرايطي سپري شده است؛ ۳- فعاليت هاي اجتماعي، نحوه آموزش و هم چنين موفقيت هاي آنان در زمينه هاي فرهنگي چگونه بوده است؛ مهم تر اين كه: ۴- ايفاي نقش آن ها در بافت سياسي كشور، چه پيامدهايي را به دنبال داشته است؟ نكته اين است كه نقش اين لايه از قدرت در حوادث مهم عصر قاجار از جمله در نهضت تنباكو و جنبش مشروطه حایز اهميت مي باشد. يافته هاي اين پژوهش گوياي آن است كه نحوه ورود زنان به حرمسرا، به صورت هاي مختلف بوده؛ به ويژه آن كه مقاصد سياسي در آن نقش تعيين كننده داشته است.