مقاله كاظم تينا: لارنس استرن ايراني (نگاهي به پسامدرنيسم در آثار كاظم تينا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: كاظم تينا: لارنس استرن ايراني (نگاهي به پسامدرنيسم در آثار كاظم تينا)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاظم تينا
مقاله پسامدرنيسم
مقاله وجودشناسي
مقاله معرفت شناسي
مقاله عدم انسجام متن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تديني منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: